2B 2mat fiz, ang
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 u_astronomia TK f2 matematyka MG m2 r_angielski-1/2 sm
r_angielski-2/2 AC ja3
r_angielski-1/2 sm
r_angielski-2/2 AC ja3
u_programowa-1/2 GW inf
wf-2/2 KJ bo1
2 8:55- 9:40 j.polski EG jp2 j.polski EG jp2 matematyka MG m2 g.wych EG jp2 wf-1/2 AK bo
u_programowa-2/2 GW inf
3 9:50-10:35 religia MR ch2 wf-1/2 AK bo
r_fizyka-2/2 Or f1
u_hist.i sp. HD h1 r_fizyka-1/2 Or f1
wf-2/2 KJ bo1
j.niemiecki-1/4 #2NA m2
j.niemiecki-2/4 #2NB jn
j.francuski-3/4 #2FA jf
j.hiszpański-4/4 #2HA f2
4 10:55-11:40 r_matematyka MG m2 j.angielski-1/2 sm
j.angielski-2/2 AC ja3
religia MR SK wf-1/2 AK bo
r_fizyka-2/2 Or f1
r_angielski-1/2 sm
r_angielski-2/2 AC ja3
5 11:50-12:35 r_matematyka MG m2 j.niemiecki-1/4 #2NA inf
j.niemiecki-2/4 #2NB jn
j.francuski-3/4 #2FA jf
j.hiszpański-4/4 #2HA geo
j.polski EG jp2 u_hist.i sp. HD h1 r_fizyka Or f1
6 12:45-13:30 j.angielski-1/2 sm
j.angielski-2/2 AC ja3
u_elementy s MC h2 r_fizyka Or f1 r_matematyka MG m2 matematyka MG m2
7 13:35-14:20 j.angielski-1/2 sm
j.angielski-2/2 AC ja3
r_fizyka-1/2 Or f1
wf-2/2 KJ sg1
u_astronomia TK f2   j.polski EG jp2
Drukuj plan
wygenerowano 14.01.2019
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum