2A 2mat, fiz, ang
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 matematyka MG m2 r_fizyka-1/2 Or f1
r_geografia-2/2 CM PO
j.angielski-1/2 SM jn
j.angielski-2/2 DR ja4
religia GM SK r_fizyka-1/2 Or f1
r_geografia-2/2 CM PO
2 8:55- 9:40 r_matematyka MG m2 r_matematyka MG m2 r_angielski-1/2 SM jn
r_angielski-2/2 DR ja4
r_fizyka-1/2 Or f1
r_geografia-2/2 CM PO
j.angielski-1/2 SM geo
j.angielski-2/2 DR ja4
3 9:50-10:35 r_angielski-1/2 SM ja2
r_angielski-2/2 DR ja4
matematyka MG m2 j.polski EG jp2 g.wych HD h1 j.niemiecki-1/4 #2NA m2
j.niemiecki-2/4 #2NB jn
j.francuski-3/4 #2FA jf
j.hiszpański-4/4 #2HA f2
4 10:55-11:40 religia GM SK j.polski EG jp2 u_astronomia TK f2 matematyka MG m2 j.polski EG jp2
5 11:50-12:35 r_fizyka-1/2 Or f1
r_geografia-2/2 CM PO
j.niemiecki-1/4 #2NA inf
j.niemiecki-2/4 #2NB jn
j.francuski-3/4 #2FA jf
j.hiszpański-4/4 #2HA geo
u_elementy s MC h2 j.angielski-1/2 SM jf
j.angielski-2/2 DR ja4
r_matematyka MG m2
6 12:45-13:30 wf-1/2 KA bo1
wf-2/2 KJ sg1
r_angielski-1/2 SM m1
r_angielski-2/2 DR ja4
u_hist.i sp. HD h1 u_astronomia TK f2 wf-1/2 KA bo1
u_programowa-2/2 GW inf
7 13:35-14:20 j.polski EG jp2 u_hist.i sp. HD h1 wf-1/2 KA bo
wf-2/2 KJ bo1
  u_programowa-1/2 GW inf
wf-2/2 KJ bo1
Drukuj plan
wygenerowano 14.01.2019
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum