3CG 3biol, chem, mat
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55          
1 8:00- 8:45 religia MR sm r_chemia-1/2 AL ch1
wf-2/2 DM bo
    j.angielski-1/2 SK ch1
j.angielski-2/2 AC ja3
2 8:55- 9:40 r_biologia AP sm wf-1/2 KJ sg1
r_chemia-2/2 AL ch1
religia MR SK r_biologia-1/2 AP b2
r_chemia-2/2 AL f2
r_chemia AL ch1
3 9:50-10:35 j.angielski-1/2 SK sm
j.angielski-2/2 AC ja3
j.polski AS ch1 r_biologia AP SK u_hist.i sp. KD b2 j.polski AS ch1
4 10:55-11:40 matematyka GY sm j.hiszpański-1/4 #h32 SK
j.francuski-2/4 #f32 jo2
j.niemiecki-3/4 #n33 jo1
j.niemiecki-4/4 #n34 ch1
matematyka GY SK r_chemia-1/2 AL geo
r_biologia-2/2 AP b2
j.polski AS ch1
5 11:50-12:35 r_chemia AL ja1 r_biologia AP ch1 matematyka GY SK wf-1/2 KJ bo
wf-2/2 DM sg2
wf-1/2 KJ bo
wf-2/2 DM bo1
6 12:45-13:30 g.wych GY SK j.angielski-1/2 SK ch1
j.angielski-2/2 AC ja3
j.polski AS SK r_matematyka GY b2 r_matematyka GY ch1
7 13:35-14:20   r_matematyka GY ch1   u_czytanie t b2  
8 14:25-15:10       j.hiszpański-1/4 #h32 b2
j.francuski-2/4 #f32 jo2
j.niemiecki-3/4 #n33 jo1
j.niemiecki-4/4 #n34 ch1
 
Drukuj plan
wygenerowano 21.09.2021
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum