4E 4pol, his, język
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 0:00- 0:00          
1 8:00- 8:45   matematyka WM mf j.angielski-1/2 KG msg
j.angielski-2/2 AC ja2
j.angielski-1/2 KG msg
j.angielski-2/2 AC ja2
j.angielski-1/2 KG msg
j.angielski-2/2 AC ja2
2 8:55- 9:40 ZRZiU BG geo religia GM SK r_j.polski BR jp3 wf-1/2 sg1
wf-2/2 AN sg2
r_historia-1/2 MC h2
r_geografia-2/2 BG geo
3 9:50-10:35 wf-1/2 sg3
wf-2/2 AN @
religia GM SK r_j.polski BR jp3 matematyka WM mf j.niemiecki-1/2 ML jo3
j.hiszpański-2/2 CP jo1
4 10:55-11:40 g.wych MC h2 historia MC h2 ZRZiU WM mf j.polski BR jp2 j.polski BR b1
5 11:50-12:35 matematyka WM mf r_historia-1/2 MC h2
r_geografia-2/2 BG geo
matematyka WM mf    
6 12:45-13:30 j.polski BR b2 r_angielski-1/2 KG ja4
r_angielski-2/2 AC ja2
j.niemiecki-1/2 ML ja3
j.hiszpański-2/2 CP jo1
   
7 13:35-14:20 j.polski BR b2 r_angielski-1/2 KG ja4
r_angielski-2/2 AC ja2
historia MC h2    
8 14:25-15:10     wf-1/2 sg2
wf-2/2 AN sg3
   
Drukuj plan
wygenerowano 23.01.2023
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum