1D 1mat, chem, fizyka, ang
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55          
1 8:00- 8:45 wos Pa b2 w.rodz. #4w1 geo matematyka LG m1 chemia ZK ch2 matematyka LG m1
2 8:55- 9:40 j.polski BR jp2 fizyka TK f2 j.polski BR edb historia HD h1 j.hiszpański-1/4 #1h2 jo1
j.francuski-2/4 #f12 jo2
j.niemiecki-3/4 #1n3 jn
j.niemiecki-4/4 #1n4 SK
3 9:50-10:35 j.hiszpański-1/4 #1h2 jo1
j.francuski-2/4 #f12 jo2
j.niemiecki-3/4 #1n3 m2
j.niemiecki-4/4 #1n4 jn
biologia AP b2 j.polski BR edb j.angielski-1/2 SK ch1
j.angielski-2/2 AC ja3
j.polski BR edb
4 10:55-11:40 religia GM SK j.angielski-1/2 SK ja4
j.angielski-2/2 AC ja3
historia HD h1 religia GM SK r_angielski-1/2 SK b2
r_angielski-2/2 AC ja3
5 11:50-12:35 r_chemia-1/2 ZK ch2 wf-1/2 KA sg1
wf-2/2 AN sg3
j.angielski-1/2 SK jp3
j.angielski-2/2 AC ja3
matematyka LG m1 g.wych LG m1
6 12:45-13:30 r_biologia-1/2 AP b2
r_matematyka-2/2 LG m1
r_chemia-1/2 ZK ch2 informatyka-1/2 GS inf
wf-2/2 AN @
geografia BG geo wf-1/2 KA bo
wf-2/2 AN sg2
7 13:35-14:20     wf-1/2 KA bo1
informatyka-2/2 GS inf
  e_dla_bezp SR edb
8 14:25-15:10     Muzyka ST ja2    
Drukuj plan
wygenerowano 23.05.2022
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum