1B 1mat, fiz, ang
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55          
1 8:00- 8:45 j.angielski-1/2 KG edb
j.angielski-2/2 SK ja3
w.rodz. #4w1 geo biologia RZ b2 r_fizyka Or f1 religia GM SK
2 8:55- 9:40 matematyka ZR m1 fizyka Or f1 historia MC h2 j.angielski-1/2 KG jn
j.angielski-2/2 SK jo1
matematyka ZR m1
3 9:50-10:35 informatyka-1/2 GS inf
wf-2/2 KL bo
j.polski MZ jp3 j.polski MZ jn wf-1/2 AK sg3
wf-2/2 KL @
r_matematyka ZR m1
4 10:55-11:40 wf-1/2 AK bo
informatyka-2/2 GS inf
religia GM SK j.angielski-1/2 KG edb
j.angielski-2/2 SK f2
geografia BG geo j.polski MZ geo
5 11:50-12:35 chemia MK ch1 j.hiszpański-1/4 #1h1 jo1
j.francuski-2/4 #f11 jo2
j.niemiecki-3/4 #1n1 b2
j.niemiecki-4/4 #1n2 jn
matematyka ZR m1 j.polski MZ jp2 r_angielski-1/2 KG f2
r_angielski-2/2 SK jo2
6 12:45-13:30 wf-1/2 AK sg1
wf-2/2 KL sg3
r_matematyka ZR m1 Muzyka ST ja2 g.wych KG edb historia MC h2
7 13:35-14:20 j.hiszpański-1/4 #1h1 jo1
j.francuski-2/4 #f11 jo2
j.niemiecki-3/4 #1n1 jn
j.niemiecki-4/4 #1n2 jp2
  wos Pa jn e_dla_bezp SR ja1  
Drukuj plan
wygenerowano 23.05.2022
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum