1C 1biol., chem., mat.
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 0:00- 0:00          
1 8:00- 8:45   w.rodz. #1w4 ja1   j.polski AS jp2  
2 8:55- 9:40   geografia BG geo j.polski AS jp1 j.polski AS jp2 g.wych AC ja2
3 9:50-10:35 r_chemia ZK ch2 matematyka CI ja2 e_dla_bezp PB edb chemia ZK ch2 j.polski AS f2
4 10:55-11:40 biologia BM b1 informatyka-1/2 GW inf
j.angielski-2/2 AC ja2
j.angielski-1/2 AC ja2
wf-2/2 KL sg1
fizyka TK f2 religia GM SK
5 11:50-12:35 r_matematyka CI b2 j.angielski-1/2 AC ja2
informatyka-2/2 GW inf
wf-1/2 AN bo
j.angielski-2/2 AC ja2
hist.i teraź Pa SK r_biologia BM b1
6 12:45-13:30 religia GM SK hist.i teraź Pa b2 historia HD h1 j.hiszpański-1/3 #1h1 jo1
j.francuski-2/3 #1f1 jn
j.niemiecki-3/3 #1n2 ja1
j.angielski-1/2 AC ja2
wf-2/2 KL bo
7 13:35-14:20 wf-1/2 AN bo1
wf-2/2 KL sg1
historia HD h1 matematyka CI b1 matematyka CI mf wf-1/2 AN bo
j.angielski-2/2 AC ja2
8 14:25-15:10 j.hiszpański-1/3 #1h1 jo1
j.francuski-2/3 #1f1 ja1
j.niemiecki-3/3 #1n2 jn
Muzyka ST edb   r_biologia BM b1  
Drukuj plan
wygenerowano 23.01.2023
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum