2E 2pol, his, geog, ang
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 0:00- 0:00          
1 8:00- 8:45 podstawy prz PB edb r_historia-1/2 HD h1   religia GM SK wf-2/2 DM bo
2 8:55- 9:40 wf-1/2 KL sg2
wf-2/2 DM sg1
matematyka WM mf biologia RZ ja2 wos Pa h2 biologia RZ b2
3 9:50-10:35 fizyka TK f2 historia HD h1 j.niemiecki-1/2 ML jo3
j.hiszpański-2/2 CP jo1
historia HD h1 j.polski EG jp2
4 10:55-11:40 matematyka WM mf j.polski EG jp2 r_j.polski EG jp2 matematyka WM mf j.niemiecki-1/2 ML jo3
j.hiszpański-2/2 CP jo1
5 11:50-12:35 j.angielski-1/2 MO ja3
r_angielski-2/2 SM ja1
wf-1/2 KL sg1
wf-2/2 DM sg2
j.polski EG jp2 j.angielski-1/2 MO ja3
j.angielski-2/2 SM jo1
r_historia-1/2 HD h1
r_geografia-2/2 #2r1 geo
6 12:45-13:30 r_j.polski EG jp2 j.angielski-1/2 MO ja3
j.angielski-2/2 SM ja1
matematyka WM mf r_j.polski EG jp2 geografia BG geo
7 13:35-14:20   chemia ZK ch2 geografia BG geo j.polski EG jp2 r_angielski-1/2 MO ja3
j.angielski-2/2 SM ja1
8 14:25-15:10   religia GM SK chemia ZK ch2 g.wych HD h1 wf-1/2 KL bo
informatyka-2/2 GS inf
10 0:00- 0:00         informatyka-1/2 GS inf
Drukuj plan
wygenerowano 23.01.2023
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum