3AG 3mat, fiz, ang
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55          
1 8:00- 8:45     j.angielski-1/2 KG ja3
r_angielski-2/2 SM geo
g.wych Pa f2  
2 8:55- 9:40   j.polski AS m2 j.polski AS geo j.hiszpański-1/4 #h31 f1
j.francuski-2/4 #f31 jo2
j.niemiecki-3/4 #n31 jo1
j.niemiecki-4/4 #n32 jo3
j.polski AS geo
3 9:50-10:35   wf-1/2 KJ bo1
wf-2/2 KA sg2
u_hist.i sp. Pa geo j.polski AS f2 u_hist.i sp. Pa geo
4 10:55-11:40 matematyka MG h1 r_matematyka MG m2 matematyka MG geo u_czytanie t AS f2 r_fizyka-1/2 TK f2
r_geografia-2/2 BG geo
5 11:50-12:35 j.hiszpański-1/4 #h31 jo1
j.francuski-2/4 #f31 jo2
j.niemiecki-3/4 #n31 ja3
j.niemiecki-4/4 #n32 jo3
matematyka MG m2 r_fizyka-1/2 TK jp1
r_geografia-2/2 BG geo
r_fizyka-1/2 TK f2
r_geografia-2/2 BG b2
religia MR geo
6 12:45-13:30 religia MR jn r_angielski-1/2 KG ja4
j.angielski-2/2 SM m2
wf-1/2 KJ bo
wf-2/2 KA sg3
r_matematyka MG f2 r_matematyka MG geo
7 13:35-14:20 r_fizyka-1/2 TK sm
r_geografia-2/2 BG ch2
r_angielski-1/2 KG ja4
j.angielski-2/2 SM m2
  j.angielski-1/2 KG ja3
r_angielski-2/2 SM f2
j.angielski-1/2 KG ja3
j.angielski-2/2 SM geo
8 14:25-15:10 wf-1/2 KJ bo
u_programowa-2/2 GW inf
      u_programowa-1/2 GW inf
wf-2/2 KA bo
Drukuj plan
wygenerowano 10.01.2022
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum